Kampania edukacyjna Toaleta2012.pl

Kampania Toaleta 2012.pl trwała od 2008 do 2012 roku. Akcja osiągnęła swoje główne cele, takie jak: poprawa standardu i dostępności toalet publicznych oraz uświadomienie wagi stanu toalet i jego wpływu na opinię turystów dotyczącą Polski jako gospodarza dużej piłkarskiej imprezy. Podczas trwania kampanii Patrole Czystości sprawdziły stan ponad 400 toalet publicznych. W ramach ostatniej edycji, dzięki wystosowaniu petycji o poprawę standardu polskich toalet publicznych, zaangażowano do działania społeczności lokalne oraz miejskich urzędników w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Ponadto, w ciągu czterech lat trwania kampanii przygotowano 2 krótkie filmy, zwracające uwagę na przeszkody stojące przed zagranicznymi turystami w skorzystaniu z toalet publicznych podczas wizyty w Polsce. Zorganizowane zostały także konkursy, w ramach których pokazywano pozytywne przykłady przygotowania toalet publicznych. Przeprowadzono również pięć badań opinii na temat stanu toalet dostępnych publicznie. Pozytywna ocena toalet publicznych przyznana przez zagranicznych kibiców w ramach ostatniego badania to najlepsze potwierdzenie skuteczności z jaką zrealizowano kluczowe cele akcji. Co więcej, Partnerami kampanii były Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Izba Gospodarcza Czystości, a także portale Horeca.pl oraz MM Moje Miasto.

Kontakt

Adres korespondencyjny:

PATROL CZYSTOŚCI Toaleta2012.pl
CWS-boco Polska Sp. z o.o.
Jacek Komorowski
ul. Elektronowa 16
94-103 Łódź
Telefon: +48 607 617 250

E-mail: info@toaleta2012.pl

Kontakt dla mediów:

Anna Kulpa
Fleishman - Hillard

Telefon: +48 603 335 345 anna.kulpa@fleishmaneurope.com

Formularz kontaktowy