Aktualności

Zagraniczni kibice docenili standard polskich toalet publicznych!

data publikacji: 2012-07-26

Wysoko lub bardzo wysoko – tak standard polskich toalet publicznych oceniła ponad połowa (57%) zagranicznych turystów biorących udział w badaniu opinii[1], przeprowadzonym w ramach kampanii Toaleta 2012.pl. To podsumowujące badanie, które wieńczy wysiłek włożony w podniesienie standardu polskich toalet w ramach czteroletniego programu edukacyjnego organizowanego przez firmę CWS-boco Polska.

W czerwcu wśród zagranicznych turystów goszczących w Polsce z okazji odbywających się piłkarskich rozgrywek, przeprowadzone zostało badanie opinii na temat standardu toalet w Polsce. W badaniu udział wzięli zagraniczni kibice, którzy oceniali takie aspekty jak: czystość, oznakowanie oraz dostępność toalet. Pierwszej z kategorii –czystość – aż 60% respondentów przyznało wysokie lub bardzo wysokie oceny. 58% ankietowanych tak samo wypowiedziało się na temat oznakowania, a 54% – dostępności. Pozostali pytani w większości uznali stan przygotowania toalet za akceptowalny – noty przeciętne wahały się od 33 do 40%[2]. Co więcej, aż 85% respondentów wskazała na brak problemów ze znalezieniem toalety. Dla trzech czwartych pytanych stan toalet spełniał oczekiwania, a prawie jedna czwarta (24%) osób stwierdziła, że standard toalet był lepszy niż się spodziewali. Wysoki poziom przygotowania toalet wpłynął również pozytywnie na ogólną ocenę postrzegania Polski u co trzeciego (34%) ankietowanego.  Warto dodać, że dla 66 % z pytanych nie była to pierwsza wizyta w kraju.

Przez cztery lata organizatorzy kampanii Toaleta 2012.pl dążyli do uświadomienia, jak ważny
jest odpowiedni stan toalet publicznych oraz jego wpływ na opinię turystów odnośnie naszego kraju
w kontekście europejskich rozgrywek w piłce nożnej. Bardzo pozytywna ocena toalet publicznych przyznana przez zagranicznych kibiców to nasz wspólny sukces i najlepsze potwierdzenie skuteczności,
z jaką zrealizowano kluczowe cele akcji. –
podsumował Arkadiusz Choczaj, CWS-boco Polska, organizator kampanii Toaleta 2012.pl.

***

Kampania edukacyjna Toaleta 2012.pl jest realizowana od 2008 roku. Głównymi celami są: poprawa standardu i dostępności toalet publicznych oraz uświadomienie wagi stanu toalet i jego wpływu na opinię turystów dotyczącą Polski jako gospodarza dużej piłkarskiej imprezy. Podczas trwania kampanii Patrole Czystości sprawdziły kilkukrotnie stan ponad 400 toalet publicznych. Przeprowadzone audyty służyły podniesieniu wiedzy oraz zmiany nastawienia osób odpowiedzialnych za stan toalet. Zebrane wyniki umożliwiły stworzenie pierwszej wirtualnej mapy toalet w Polsce oraz rankingu najlepszych ogólnodostępnych  toalet w obiektach należących do różnych kategorii np. dworce, lotniska, stacje benzynowe, toalety miejskie, restauracje, centra handlowe, obiekty sportowe i obiekty kultury.  Promowanie pozytywnych przykładów toalet zarządzanych profesjonalnie i oferujących wysoki standard czystości i wyposażenia pomogło zmienić ogólne nastawienie do tematu i podnieść poziom standardu toalet w Polsce. W ramach ostatniej edycji, dzięki wystosowaniu petycji o poprawę standardu polskich toalet publicznych, zaangażowano do działania społeczności lokalne oraz miejskich urzędników w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Ponadto, w ciągu czterech lat trwania kampanii przeprowadzono pięć badań opinii na temat stanu toalet dostępnych publicznie. Przygotowano również  materiały filmowe, zwracające uwagę na przeszkody stojące przed zagranicznymi turystami w skorzystaniu z toalet publicznych podczas wizyty w Polsce. Zorganizowane zostały także konkursy, w ramach których pokazywano pozytywne przykłady przygotowania toalet publicznych. Partnerami kampanii były: Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Izba Gospodarcza Czystości, a także portale Horeca.pl oraz MM Moje Miasto.[1] Badanie CWS-boco Polska, zrealizowane przez TNS Polska: Toaleta 2012.pl – badanie wśród kibiców podczas EURO 2012, czerwiec 2012 r.

[2] Oceny przeciętne: ogólny standard czystości i wyposażenia toalet – 38%, kategoria czystość – 33%, kategoria oznakowanie – 30%, kategoria dostępność – 40%.

Archiwum informacji