Aktualności

Jak wyglądają gdańskie toalety publiczne na 100 dni przed EURO 2012?

data publikacji: 2012-02-29

W ramach finałowej edycji kampanii edukacyjnej Toaleta2012.pl, cztery miesiące przed pierwszym gwizdkiem na murawie EURO 2012 zapytaliśmy mieszkańców Gdańska o ocenę standardu toalet publicznych w ich mieście[1]. Badani mówią, że toalet w Gdańsku jest zbyt mało, a te istniejące mogłyby reprezentować zdecydowanie lepszy standard.

Aż 95% gdańszczan krytycznie ocenia stan przygotowań miasta do EURO 2012 w kwestii stanu przygotowania toalet do EURO 2012, a zaledwie 3% badanych uważa, że ta kwestia nie wymaga poprawy. To najbardziej krytyczna ocena wystawiona przez mieszkańców w porównaniu z badanymi z trzech pozostałych miast-gospodarzy Mistrzostw.

Nieco ponad połowa mieszkańców (51%) krytycznie ocenia lokalizację toalet dostępnych publicznie. Negatywne noty przyznają również toaletom w swoim mieście pod względem oznakowania – 45% badanych przyznaje tej kategorii niskie, bądź bardzo niskie oceny. Wyposażenie i czystość toalet również pozostawia wiele do życzenia – obie kategorie otrzymały od ankietowanych aż po 26% niskich i bardzo niskich not. Gdańszczanie najbardziej przychylnie spośród wszystkich mieszkańców miast-gospodarzy EURO 2012 oceniają toalety na dworcach. Toalety w tej kategorii zdobyły 8% wysokich i bardzo wysokich ocen. Mieszkańcy Gdańska widzą, że jest jeszcze wiele do zrobienia, ale doceniają jednocześnie pozytywne zmiany, której już nastąpiły.

Opinia wystawiona przez mieszkańców toaletom publicznym w Gdańsku nie odbiega od wyników audytów wykonanych przez Patrole Czystości. Miasto zajęło ostatnie miejsce w ogólnej klasyfikacji miast-gospodarzy EURO 2012, zdobywając 62 na 100 możliwych punktów. Jednak na w pełni satysfakcjonujący poziom toalet we wszystkich kategoriach musimy jeszcze chwilę poczekać. Już teraz w Gdańsku znajdują się przykłady toalet bardzo dobrze przygotowanych do Mistrzostw. Za wzór takiej toalety może posłużyć toaleta na Dworcu Gdańsk Główny, która wygrała w gdańskiej edycji konkursu Moje miasto moje toalety.[1] Badanie TNS OBOP, Toaleta 2012 - Polacy o toaletach dostępnych publicznie w swoich miastach, 26-30 stycznia 2012 r.

Archiwum informacji