Aktualności

Jak wyglądają wrocławskie toalety publiczne na 100 dni przed EURO 2012?

data publikacji: 2012-02-29

W ramach finałowej edycji kampanii edukacyjnej Toaleta2012.pl, cztery miesiące przed pierwszym gwizdkiem na murawie EURO 2012 zapytaliśmy mieszkańców Wrocławia o ocenę standardu toalet publicznych w ich mieście[1]. Badani mówią, że liczba i stan toalet jest akceptowalny, ale mogłoby być lepiej.

Prawie połowa (47%) badanych wrocławian uważa, że toalety są przeciętnie przygotowane do Mistrzostw. Tylko 11% ankietowanych uznaje, że toalety we Wrocławiu są w pełni gotowe na EURO 2012. Co więcej, aż 85% mieszkańców Wrocławia jest zdania, że standard i liczba toalet w obliczu Mistrzostw powinny zostać polepszone.

Ankietowani doceniają oznakowanie (28% wysokich i bardzo wysokich ocen) oraz dogodną lokalizację toalet publicznych (17% wysokich i bardzo wysokich ocen). Na tle wszystkich badanych mieszkańcy Wrocławia są najbardziej przychylni w ocenach ważnego aspektu dostępności toalet – przyznali 12% wysokich ocen, a także najmniej niskich i bardzo niskich not (46%). Wynik ten nie odbiega jednak wiele od ogólnej krytycznej oceny tego aspektu – zaledwie 10% pozytywnych głosów łącznie we wszystkich 4 badanych miastach. Z badań wynika, że mieszkańcy Wrocławia widzą, że jest jeszcze wiele do zrobienia, ale doceniają też pozytywne zmiany, które już nastąpiły.

Ocena wystawiona przez mieszkańców toaletom publicznym we Wrocławiu jest podobna do efektów audytów wykonanych przez Patrole Czystości. Miasto zajęło trzecie miejsce w ogólnej klasyfikacji miast-gospodarzy EURO 2012, zdobywając 66 na 100 możliwych punktów. Władze miasta dostrzegają potrzebę poprawy standardu i liczby toalet publicznych, dlatego podjęło kroki w kierunku poprawy tego stanu. Na w pełni satysfakcjonujący poziom toalet we wszystkich kategoriach musimy jednak jeszcze chwilę poczekać. Już teraz we Wrocławiu znajdują się przykłady toalet bardzo dobrze przygotowanych do Mistrzostw. Do nich należy toaleta przy ulicy Świdnickiej, która wygrała we wrocławskiej edycji konkursu Moje miasto moje toalety.[1] Badanie TNS OBOP, Toaleta 2012 - Polacy o toaletach dostępnych publicznie w swoich miastach, 26-30 stycznia 2012 r.

Archiwum informacji