Raporty z badań

Toaleta 2012 prezentacja programu

Pobierz raport w formacie PDF

Toalety na stadionach piłkarskich, raport z badań TNS OBOP 2010

Pobierz raport w formacie PDF

Patrole Czystości 2009 – 2010 podsumowanie

Pobierz raport w formacie PDF

Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty, raport z badań TNS OBOP 2009

Pobierz raport w formacie PDF

Patrol Czystości 2009 - podsumowanie działań

Pobierz raport w formacie PDF

Toalety publiczne, raport z badań TNS OBOP 2008

Pobierz raport w formacie PDF